Contractionary Money Policy Tagalog

Ang pagbabawas sa patakaran ng salapi, o mas kilala bilang “contractionary money policy,” ay isang paraan ng pamahalaan upang bawasan ang suplay ng salapi sa ekonomiya nang may layunin na mapababa ang presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagpapataas ng mga pautang at interes rates upang bawasan ang pagkonsumo ng mga tao at negosyo.

Kapag gumagamit ng contractionary money policy ang pamahalaan, ang mga bangko ay mas maraming interes ang kinakailangan upang makabuo ng pautang. Ito ay dahil sa pagtaas ng interes rate na ginagamit ng mga bangko, na ginagawa upang mabawasan ang mga taong nagpapautang at magdulot ng pagtaas sa pag-iipon.

Ngunit, mayroong mga negatibong epekto ang paggamit ng contractionary money policy. Isa sa mga ito ay ang pagpapahirap sa mga negosyo upang magpatakbo nang maayos dahil sa pagtaas ng gastos sa pautang at mga interes. Ito ay nagdudulot ng pagkakabangkarote sa mga maliit na negosyo na hindi kayang magbayad ng kanyang mga utang.

Para mapabuti ang sitwasyon, maaaring magamit ng pamahalaan ang isang expansionary money policy upang magdagdag ng salapi sa ekonomiya. Sa paraang ito, nagpapataas ng suplay sa salapi at mababa ang interes rate na ginagamit sa mga pautang. Maaari itong magdulot ng pag-unlad sa negosyo, paglikha ng mga trabaho, at pagtaas ng consumer spending.

Sa pangkalahatan, ang pagbabawas sa patakaran ng salapi ay isang mahalagang hakbang upang mapabuti ang ekonomiya ng bansa. Ngunit, mahalagang tandaan na mayroong mga trade-offs at negatibong epekto nito. Ang wastong pagpapasya sa kung kailan at paano ito gagamitin ay mahalaga upang mabigyan ng balanse at magdulot ng positibong epekto sa ekonomiya.